คันฉ่องส่องเจ้า

ประวัติศาสตร์ / บุคคล

ข้อมูลหนังสือ

สูง : 21

กว้าง : 14.5

จำนวนหน้า : 266

หนา : 2

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

สำนักพิมพ์ : ไม่ขานรับ

น้ำหนัก : 340

ISBN : 9789742602895

สั่งซื้อหนังสือ คันฉ่องส่องเจ้า ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

รายละเอียด

...ผู้ที่เกิดมาเป็นเจ้า ตรงกับคำโบราณเขาเปรียบว่านกยูง ย่อมรักษาแววขนมิให้มัวหมอง กล่าวคือ ระวังมิให้สิ่งโสโครกมาเปื้อนเปรอะ ข้อที่เกิดเป็นเจ้ามิใช่แต่คุณอย่างเดียว หน้าที่จะต้องรักษาเกียรติของเจ้ามีติดอยู่ด้วย เจ้าบางคนรักษาเกียรติในทางที่ผิด คือ จองหองพองขน หรือเที่ยวเกะกะด้วยถือว่าเป็นเจ้า คนอื่นจะต้องนับถือ ยำเกรง และจะทำอะไรผิดกับผู้อื่น ความรู้สึกเช่นนั้น พาให้เสื่อมเสียเกียรติยศเจ้า ที่ถูกนั้น ผู้เป็นเจ้าควรรักษาเกียรติโดยมิให้มีความชั่วอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งผู้อื่นเขาจะว่าได้ว่า ไม่ควรเป็นเจ้า ดังนี้ จึงตรงกับคำโบราณว่า “นกยูงรักษาแววขน”
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สารบัญ
เจ้าชีวิต
• บทเรียนจากอดีต
• อภินิพัติกับรัชกาลที่ ๔
• จดหมายจากหว้ากอ
• ความเป็นผู้นำของ ร.๕
• อนาคตขอไทยอยู่ที่ไหน
เจ้าฟ้า
• ว่าด้วยการใช้คำสมเด็จ
• สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
• สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
• นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม อันเนื่องมาแต่งานฉลองรอบร้อยปีประสูติ
• สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
พระองค์เจ้า
• พระองค์เจ้าปฤษฎางค์
• กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
• กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
• สมาชิกของราชสกุลบริพัตร
ฯลฯ
หม่อมเจ้า
• ม.จ. สิทธิพร กฤดากร
• ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล
• ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล
• ม.จ. พัฒนายุ ดิศกุล
• ม.จ. พิไลยเลขา ดิศกุล
ฯลฯ
หม่อมราชวงศ์
• ม.ร.ว. ปาณฑิต โสณกุล

ตัวอย่างเนื้อหา


สำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet