60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม

ประวัติศาสตร์ / บุคคล

ข้อมูลหนังสือ

หนา : 2.2

ชนิดปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : วรทัศน์ วัชรวสี

สำนักพิมพ์ : วสี ครีเอชั่น

กว้าง : 14.7

สูง : 20.8

น้ำหนัก : 480

ISBN : 9789748814568

สั่งซื้อหนังสือ 60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

รายละเอียด

ในปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ นับเป็นปีแหงมหาปีติ และปีแห่งมหามงคลสมัยสำคัญพร้อมกันถึง ๒ ประการ คือ เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และมีการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้เป็นมหาปีติประการแรก ประการที่สองซึ่งประชาชนชาวไทยและชาวพุทธทั้งหลายในโลกปีติยินดีเช่นเดียวกันก็คือ องค์การสหประชาชาติโดยยูเนสโก ประกาศยกย่องให้พระพุทธทาสหรือพระธรรมโกศาจารย์เป็นบุคคลสำคัญของโลก และให้มีการเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สำหรับพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างมหาศาลพระปฐมบรมราชโองการเมื่อพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ หรือเมื่อ ๖๐ ปีก่อนนั้น ยังแจ่มชัดอยู่ในใจของประชาชนไทย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม” .... ฯลฯ

สารบัญ

    - ภาพชุด ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
    - ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
    - “มหัศจรรย์แห่งธรรม” พระธรรมเทศนาหน้าพระพักตร์ โดย พุทธทาสภิกขุ (พระราชชัยกวี)
    - “การตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม”  ปาฐกถาธรรมของ พุทธทาสภิกขุ
    - บรรยายธรรมกถาของพระพุทธทาส ถวายแก่สมเด็จพระราชนนี ที่จุฬาฯ เรื่อง ส่วนสำคัญของพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้
    - พระเจ้าอยู่หัวกับการปฏิบัติธรรม
    - พระเจ้าอยู่หัวกับการใช้ธรรมะแก้วิกฤษการณ์ทางการเมือง
    ฯลฯ

ตัวอย่างเนื้อหา


สำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet