การจัดการการเงิน

การเงิน

ข้อมูลหนังสือ

สำนักพิมพ์ : เซนเกจ เลินนิ่ง

ผู้แต่ง : Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Hsu Jun-Ming, Kong Yoon Kee, A.N. Bany-Ariffin

ผู้แปล : รศ.อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา, รศ.กุสุมา เวชชบูล, ดร.พรมนัส สิริธรังศรี

จำนวนหน้า : 552

ชนิดกระดาษ : ขาวดำ

ชนิดปก : ปกอ่อน

หนา : 2.5

กว้าง : 17

สูง : 24

ISBN : 9786167662459

สั่งซื้อหนังสือ การจัดการการเงิน ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจาก ESSENTIAL OF FINANCIAL MANAGEMENT ซึ่งเขียนโดย Eugene F. Brigham และคณะ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงด้านการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ศึกษาวิชาด้านการเงินในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป เนื่องจากได้บรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการการเงินไว้อย่างครบถ้วนทั้งทฤษฏีด้านการเงิน การเงินธุรกิจ การลงทุนแบบต่างๆ แนวโน้มทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลาดการเงิน สถาบ้นการเงิน หุ้นประเภทต่างๆ การประเมินมูลค่าหุ้นและพันธบัตร การอ่านงบการเงิน การคำนวณภาษี การวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน การหามูลค่าของเงินตามเวลา การวางแผนกลยุทธ์และการพยากรณ์ยอดขาย การกำหนดอัตราดอกเบี้ย การจัดสรรงบเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์โครงการ นโยบายเงินปันผล นอกจากนี้ยังมีประเด็นพิเศษที่น่าสนใจด้านการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ การจัดการการเงินระหว่างปะเทศ การหาเงินทุนจากหลักทรัพย์ลูกผสม (HYBRID FINANCING) หุ้นบุริมสิทธิ การเช่าสินทรัพย์ (LEASING) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (WARRANTS) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ (CONVERTIBLES) ฯลฯ และสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการจัดการการเงินด้วยตัวเองหรือในระยะเวลาอันสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลุงทุนส่วนตัว เล่มนี้ก็จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนสำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet