พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5 (ปกใหม่)

ประวัติศาสตร์ / บุคคล

ข้อมูลหนังสือ

ชนิดกระดาษ : ขาวดำ

จำนวนหน้า : 600

ผู้แต่ง : นายแพทย์จิรวัฒน์ อุตตมะกุล

ชนิดปก : ปกอ่อน

หนา : 2.8

กว้าง : 14.4

สูง : 20.9

ISBN : 9789749747520

สั่งซื้อหนังสือ พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5 (ปกใหม่) ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

ซื้อเลย

รายละเอียด

นำเสนอพระราชประวัติของพระภรรยาเจ้าทั้ง ๙ พระองค์และพระราชโอรสพระราชธิดาชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง ๒๗ พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรียงเหตุการณ์ไปตามลำดับปีในรัชกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๕ เมื่อทรงมีพระภรรยาเจ้าพระองค์แรก ไปจนสิ้นรัชกาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่สำคัญที่คนไทยควรจะได้ศึกษาและทราบ อาทิเช่น การทิวงคตจากเรือพระที่นั่งล่มของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (สมเด็จพระนางเรือล่ม), การสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา(สมเด็จย่าในรัชกาลที่ ๙) ขึ้นเป็นพระอัครมเหสี, การสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย, การสวรรคตของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, การสถาปนาสมเด็จเจ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖) ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่สองของไทย, การสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๖ และ ๗) ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของไทย และการสถาปนาเจ้าดารารัศมี (เจ้าหญิงเมืองประเทศราช) ขึ้นเป็นพระราชชายา ดำรงพระอิสสริยยศเจ้านายแห่งราชวงศ์จักรี

สำนักพิมพ์

#DPlus #อมรินทร์ #แจ่มใส #วีเลิร์น #ROSE #E.Q.PLUS #แพรวสำนักพิมพ์ #เอ็นเธอร์บุ๊คส์ #บ้านและสวน #ไลต์ออฟเลิฟ #น้ำพุสำนักพิมพ์ #อรุณ #SPRINGBOOKS #โพสต์บุ๊คส์ #SPELL #ปราณ พับลิชชิ่ง #นกฮูก พับลิชชิ่ง #STEPS #LET'S Comic #POLKADOT #113 #DEXPRESS PUBLISHING #ดีเอ็มจี #แพรธรรม #Life Vaccine #KOOB #Life Balance #HAPPY SCIENCE #วงกลม #แมลงปอ #SHORTCUT #ฟรีมายด์ #10 มิลลิเมตร #ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง #เป็ดเต่าควาย #1168 พับลิชชิ่ง #กำมะหยี่ #เอ็มไอเอส #ซีเอ็ดยูเคชั่น #โปรวิชั่น #สต็อคทูมอร์โรว์ #พราว #เพชรประกาย #เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด #เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ #ทัช #เอ็กซเปอร์เน็ท #สถาพรบุ๊คส์ #พิมพ์คำ #SUGAR BEAT #มายดรีม #แม่บ้าน #ประดิดประดอย #แสงแดด #มติชน #ณ บ้านวรรณกรรม #สยามอินเตอร์บุ๊คส์ #ไดฟุกุ #สุขภาพใจ #อิ่มอ่าน #THINK BEYOND #infopress #READ COMICS #M-MONEY #เคล็ดไทย #บีวาว #แฮปปี้ บานานา #Thinknet