พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5 (ปกใหม่)

ประวัติศาสตร์ / บุคคล

ข้อมูลหนังสือ

ชนิดกระดาษ : ขาวดำ

จำนวนหน้า : 600

ผู้แต่ง : นายแพทย์จิรวัฒน์ อุตตมะกุล

ชนิดปก : ปกอ่อน

หนา : 2.8

กว้าง : 14.4

สูง : 20.9

ISBN : 9789749747520

สั่งซื้อหนังสือ พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5 (ปกใหม่) ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

รายละเอียด

นำเสนอพระราชประวัติของพระภรรยาเจ้าทั้ง ๙ พระองค์และพระราชโอรสพระราชธิดาชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง ๒๗ พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรียงเหตุการณ์ไปตามลำดับปีในรัชกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๕ เมื่อทรงมีพระภรรยาเจ้าพระองค์แรก ไปจนสิ้นรัชกาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่สำคัญที่คนไทยควรจะได้ศึกษาและทราบ อาทิเช่น การทิวงคตจากเรือพระที่นั่งล่มของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (สมเด็จพระนางเรือล่ม),การสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา(สมเด็จย่าในรัชกาลที่ ๙) ขึ้นเป็นพระอัครมเหสี, การสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย, การสวรรคตของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, การสถาปนาสมเด็จเจ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖) ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่สองของไทย, การสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๖ และ ๗) ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของไทย และการสถาปนาเจ้าดารารัศมี (เจ้าหญิงเมืองประเทศราช) ขึ้นเป็นพระราชชายา ดำรงพระอิสสริยยศเจ้านายแห่งราชวงศ์จักรีสำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet